Darmowy kurs – Mistrz opisywania naruszeń

1.    Dlaczego kierowca powinien opisywać naruszenia?

 

Wydruk z tachografu wraz z opisem naruszenia to jedyna forma obrony dla kierowcy, który nie zastosował się do przepisów dotyczących czasu pracy. Umiejętność prawidłowego sporządzania opisów na wydrukach oraz znajomość artkułu 12 Rozporządzenia WE 561/2006 chroni kierowcę i przewoźnika drogowego od mandatów i kar, nakładanych przez organy kontrolne. Artykuł 12 dotyczy całej UE! Pomaga uniknąć nie tylko kar od polskich inspektorów, ale mandatów organów kontroli w całej Europie.

 

Wydruk z tachografu ma moc dowodową!

Wydruk z tachografu jest dokumentem, mającym moc dowodową. Wydruk robimy na najbliższym możliwym postoju, w dniu naruszenia!!!! Nie następnego dnia!!! Wydruki robimy nawet przy przekroczeniu o 1 minutę. Wydruki trzymamy 28 dni.

 

Do wydruku można dołączyć dowód, potwierdzający decyzję kierowcy, w postaci:

 • zdjęć zrobionych telefonem komórkowym;
 • odręcznie sporządzonego dokumentu z wyjaśnieniami kierowcy;
 • SMS lub e-mail;
 • biletu promowego;
 • faktury z serwisu samochodowego;
 • notki policyjnej.

 

Art. 75. § 1 Kodeksu Postepowania Administracyjnego. „Jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W szczególności dowodem mogą być dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny.


2. Artykuł 12 Rozporządzenia WE 561/2006

 

Co znajduje się w Artykule 12/561/2006/WE ???

 

„Pod warunkiem, że nie zagraża to bezpieczeństwu drogowemu oraz umożliwia osiągnięcie przez pojazd odpowiedniego miejsca postoju, kierowca może odstąpić od przepisów art. 6–9 w zakresie niezbędnym dla zapewnienia bezpieczeństwa osób, pojazdu lub ładunku. Kierowca wskazuje powody takiego odstępstwa odręcznie na wykresówce urządzenia rejestrującego lub na wydruku z urządzenia rejestrującego, albo na planie pracy najpóźniej po przybyciu do miejsca pozwalającego na postój”.

 

Artykuł 12 Rozporządzenia WE 561/2006 ostał wprowadzony, aby umożliwić kierowcom prawidłową reakcję w nagłych i niespodziewanych sytuacjach. Bezpieczeństwo kierowcy (innych osób) i mienia (samochód, ładunek) jest najważniejsze! Ważniejsze niż przepisy! Kierowca i samochód ma zatrzymać się w bezpiecznym miejscu!

 

Kiedy kierowca może skorzystać z art. 12/561/2006/WE ???

 1. Przekroczenie dziennego czasu jazdy ( 9 godzin / 10 godzin )
 2. Przekroczenie tygodniowego lub dwutygodniowego czasu jazdy ( 56 godzin / 90 godzin )
 3. Jazda ciągła dłuższa niż 4.5 godziny
 4. Za późno odebrany odpoczynek dzienny lub tygodniowy
 5. Za krótki odpoczynek dzienny lub tygodniowy

 

Kiedy kierowca nie może skorzystać z art. 12/561/2006/WE ???

 1. Źle zalogowana karta w tachografie.
 2. Błąd w operowaniu selektorem tachografu.
 3. Brak wpisu kraju rozpoczęcia lub zakończenia.

 

Najczęstsze błędy, jakie kierowcy popełniają stosując art 12 / 561/2006 to:

 1. Brak podpisu kierowcy – opis naruszenia jest nieważny.
 2. Powoływanie się na terminowy rozładunek / załadunek.
 3. Zjazd na pauzę weekendową.
 4. Transport ładunku celem utrzymania ciągłości produkcji.
 5. Powoływanie się na terminy otwarcia obiektów muzealnych lub rekreacyjnych (w przewozie osób).

3. Jak ocenia się słuszność zastosowania artykułu 12/561/2006/WE?

 

Zasady oceny słuszności zastosowania artykułu 12/561/2006/WE

 1. Odstępstwo od ograniczeń w zakresie czasu prowadzenia pojazdu nie może występować regularnie.
 2. Odstępstwo od przepisów nie może zagrażać bezpieczeństwu drogowemu.
 3. Przyczyna odstępstwa od przepisów nie może być kierowcy wcześniej znana i nie dało się jej przewidzieć.
 4. Pojawiła się sytuacja nadzwyczajnych trudności, niezależnych od woli kierowcy.

 

Jak Inspektor ocenia słuszność odstąpienia kierowcy od przepisów czasu pracy:

 1. Kierując się zawodową rozwagą (interpretacja inspektora).
 2. Sprawdzając historię zapisów na karcie kierowcy. Czy naruszenia pojawiają się regularnie? Czy są spowodowane wyjątkowymi sytuacjami? Jeśli powtarzają się często to albo kierowca ma braki w wiedzy dotyczącej przepisów, lub przedsiębiorstwo transportowe nieprawidłowo planuje trasy (bez uwzględnienia wszystkich warunków panujących na drodze).
 3. Kierowca nie powinien mieć żadnych „oszczędności czasowych” z powodu przekroczenia czasów pracy.
 4. Odstępstwa od przepisów czasu pracy nie mogą prowadzić do ograniczenia wymaganych przerw oraz dziennych i tygodniowych okresów odpoczynku (np. jeśli został przekroczony czas jazdy o 50 minut z powodu zwężki to odpoczynki i tak powinny mieć długość określoną w przepisach, nawet jeśli nie zmieszczą się w dobie kierowcy).

4. Opis wydruku. Przykłady.

 

Jak powinien wyglądać opis na wydruku?

 • data naruszenia;
 • konkretny czas naruszenia (od której godziny, do której);
 • jakie przekroczenie np. przekroczenie czasu jazdy o 5 minut;
 • numer drogi lub odcinek drogi lub miasto, np. wypadek na obwodnicy Tarnowa – ma pomóc w ustaleniu wiarygodności;
 • podstawa prawna np. art.12/561/2006/WE – dzięki temu podczas kontroli zagranicznego inspektora będzie on wiedział na jakie przepisy się powołujesz, mimo braku znajomości języka;
 • podpis kierowcy – opis wydruku bez podpisu jest nieważny!

Przykładowe powody przekroczeń i wzory opisów


 1. Brak miejsca na parkingu

W godzinach 20:00 – 20:50 dnia 8.07.2021 brak wolnego miejsca na parkingu przy drodze krajowej nr 94 w okolicy Olkusza (art.12/561/2006/WE)

 

 

Podpis kierowcy


 1. Złe warunki pogodowe

W godzinach 17:30 – 20:15 dnia 5.08.2020 wydłużenie czasu jazdy ze względu na gołoledź panującą na drodze nr 28 odcinek Rabka Zdrój – Wadowice ( art.12/561/2006/WE)

 

 

Podpis kierowcy


 1. Zamknięta droga

W godzinach 18:15 – 20:25 dnia 02.01.2022 wydłużenie czasu jazdy ze względu na zamknięcie autostrady A4 w okolicy Wrocławia przez Policję ( art.12/561/2006/WE)

 

 

Podpis kierowcy


 1. Złe warunki na drodze lub parkingu

W godzinach 13:35 – 15:00 dnia 09.02.2021 przekroczenie czasu jazdy ciągłej ze względu na nieodśnieżone parkingi na drodze krajowej nr 6 w okolicy przejścia granicznego Kołbaskowo (art.12/561/2006/WE)

 

 

Podpis kierowcy


 1. Pojazd nienormatywny / policja

O godzinie 00:45 przerwanie odpoczynku ze względu na przyjazd na parking w miejscowości Września (droga nr 15) pojazdu nienormatywnego o nr rej. PN 0001 (art.12/561/2006/WE)

 

 

Podpis kierowcy


 1. Objazd / korek / naprawa drogi / zwężka

W godzinach 13:30 – 14:45 dnia 25.09.2021 wydłużenie czasu jazdy we względu na ruch wahadłowy pojazdów / objazd na odcinku drogi gminnej w Szerzynach (art.12/561/2006/WE)

 

 

Podpis kierowcy


 1. Protesty / strajki / imprezy masowe / pielgrzymka / rajdy samochodowe

W godzinach 9:00 – 13:00 dnia 13.12.2021 przekroczenie czasu jazdy ze względu na protesty mieszkańców i blokadę drogi krajowej nr 16 w mieście Ostróda (art.12/561/2006/WE)

 

 

Podpis kierowcy


 1. Osoby kierujące ruchem / policja

O godzinie 03:15 dnia 28.11.2021 przerwanie odpoczynku na polecenie pracownika firmy Polmost i konieczność przestawienia pojazdu w inne miejsce (art.12/561/2006/WE)

 

 

Podpis kierowcy


 1. Wypadek

W godzinach 02:15 – 04:10 dnia 5.09.2020 przekroczenie czasu jazdy z uwagi na wypadek drogowy w miejscowości Swarożyn (droga krajowa nr 22) i brak możliwości objazdu (art.12/561/2006/WE)

 

 

Podpis kierowcy