Jest 99% szans, że spotka Cię kontrola w firmie transportowej. Sprawdź!

Jak wyliczyć prawdopodobieństwo pojawienia się kontroli w firmie transportowej? Wbrew pozorom nie trzeba znać rachunku prawdopodobieństwa ani być matematykiem. Są takie sytuacje, które dają stuprocentową pewność kontroli w firmie. Jedyną naszą niewiadomą jest termin. Bez stresu. Kontrola z pewnością się zapowie.

kontrola w firmie transportowej

Kontrola Inspekcji Transportu Drogowego

Kontrola ITD w przedsiębiorstwie najczęściej jest wynikową kontroli drogowej, podczas której inspektorzy stwierdzili szereg naruszeń. Jeżeli w wyniku kontroli drogowej inspekcja znajdzie problem klasyfikowany w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym jako Najpoważniejsze Naruszenie – mamy 100% pewności kontroli w przedsiębiorstwie. Mało tego – uruchomiona zostaje procedura oceny dobrej reputacji przewoźnika. Jeśli podczas kilku kontroli kierowców na drodze „nazbiera się” odpowiednia liczna Bardzo Poważnych Naruszeń – również 100% pewności kontroli. Pamiętajmy również, że kierowcy to pracownicy z grona tych niepokornych. Jeśli coś im się nie podoba, mogą napisać donos do ITD. I tu również możemy zacząć wypatrywać Zawiadomienia o wszczęciu kontroli.

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy

Państwowa Inspekcja Pracy to jeden z tych organów, które mają uprawnienia do pojawienia się w Twojej firmie bez zapowiedzi. Na szczęście w ten sposób zjawiają się niezwykle rzadko, przeważnie w wyniku zawiadomienia z Prokuratury, Policji. Czy słyszałeś o zakładce E-SKARGA na stronie internetowej PIP (https://www.pip.gov.pl/) ? Naprawdę tak niewiele teraz trzeba, by pracownik złożył donos na swojego pracodawcę. Kontrolę PIP masz wtedy jak w banku. Jedyny problem to taki, że nie wiesz o tym, że pracownik złożył skargę… Doskonale wiesz jednak, że istnieje obowiązek zawiadomienia PIP o każdym śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy i wypadku mającym związek z pracą. Puk, Puk, kontrola… Kiedy pracownik stara się o odszkodowanie z ZUS, też możesz się już przygotowywać na zawiadomienie o wszczęciu kontroli, w swojej skrzynce na listy.

Kontrola Starostwa Powiatowego

Jeśli prowadzisz transport krajowy, a zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydało Ci Starostwo Powiatowe, oczekuj kontroli raz na 5-6 lat. Zadaniem Starostwa Powiatowego jest sprawdzenie spełnienia wprowadzonych przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego. Do tych warunków należy posiadanie siedziby w  jednym z  państw członkowskich; dobra reputacja; odpowiednia zdolność finansową oraz kompetencje zawodowe (Certyfikat Kompetencji Zawodowych). Niespełnienie, chociażby jednego z warunków, skutkuje cofnięciem zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika!

Po co nam aż tyle organów kontroli?

Dobre pytanie. Czy gdyby w naszym państwie, było mniej paragrafów, ludzie daliby sobie radę w biznesie? Myślę, że radziliby sobie znacznie lepiej niż teraz. Mniej paragrafów to mniej kontroli. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o przebiegu kontroli, sprawdź nasz Kurs ONLINE 15 kroków do bezstresowej kontroli służb w przedsiębiorstwie transportowym.  Jak najlepiej przygotować się do kontroli? Jakie są Twoje prawa i obowiązki?

Zasady bezpiecznego biznesu

Wiktor Rębacz, Jan M. Fijor