Zamieszanie wokół „OUT/poza zakresem”. Kiedy kierowca może jechać w trybie OUT?

Czy wiesz, że wpisując w Google pytanie „kiedy mogę jeździć bez karty w trybie OUT?” pojawi się kilkanaście artykułów, a w każdym z nich „ekspert” będzie przedstawiał inną interpretację przepisów Rozporządzenia WE 561/2006? Skoro prawnicy z kancelarii transportowych oraz byli pracownicy Inspekcji Transportu Drogowego nie są zgodni w tej sprawie, to skąd Ty człowieku masz to wiedzieć?  A jeśli się pomylisz? PŁAĆ!

 

Przepinanie silosów na „OUT” ?

Transport drogowy od zawsze był dla ludzi o nerwach ze stali. Bo jak tu nie oszaleć, kiedy panuje takie zamieszanie wokół trybu OUT. Moja siostra pracowała w Niemczech, w pewnej dużej firmie transportowej. Standardową procedurą było tam przepinanie ciągników siodłowych pomiędzy naczepami typu silos, na weekendzie, przez kierowców, którzy odbierali odpoczynek regularny tygodniowy. Jak? W trybie OUT. Czy jest to prawidłowe? OCZYWIŚCIE NIE!

Tomek, który swego czasu jeździł w naszej firmie transportowej, nie mógł zrozumieć „dlaczego nie mogę po prostu wypiąć konia na pauzie i jechać po fajki do sklepu. Przecież nie będę dymał 4 km na piechotę!”.

Kazik, który jest szoferem, mechanikiem i właścicielem swojej małej firmy transportowej, uwielbia zabierać swoich synów na przejażdżkę ciągnikiem siodłowym po okolicy, tak „dla szpanu i dla fanu”. Oczywiście nie robi tego z kartą kierowcy w tachografie, tylko w trybie OUT, podczas odpoczynku tygodniowego, po niedzielnym rosołku…

 

Dla kogo OUT?

Funkcja OUT została stworzona w celu zarejestrowania czynności, która znajduje się poza zakresem rozporządzenia (WE) nr 561/2006. Zatem jakie rodzaje przewozów można realizować w trybie OUT / poza zakresem? Ustawodawcza wyłączył spod Rozporządzenia 561/2006 przejazdy wykonywane:

 1. pojazdami używanymi do przewozu osób w ramach przewozów regularnych, których trasa nie przekracza 50 km;
 2. pojazdami lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 7,5 tony używanymi do: przewozu materiałów, sprzętu lub urządzeń do użytku kierowcy w trakcie pracy, lub dostawy rzeczy wyprodukowanych metodami rzemieślniczymi, wyłącznie w promieniu 100 km od bazy przedsiębiorstwa oraz pod warunkiem że prowadzenie takich pojazdów nie stanowi głównego zajęcia kierowcy, a transport nie ma charakteru zarobkowego;
 3. pojazdami o dopuszczalnej maksymalnej prędkości nie przekraczającej 40 km/h;
 4. pojazdami będącymi własnością sił zbrojnych, służb obrony cywilnej, straży pożarnej i sił odpowiedzialnych za utrzymanie porządku publicznego, lub wynajmowanych przez nie bez kierowcy, gdy przewóz wykonywany jest w związku z zadaniami powierzonymi tym służbom i pozostaje pod ich kontrolą;
 5. pojazdami używanymi w razie wypadków lub do prowadzenia działań ratunkowych, w tym pojazdami używanymi w niehandlowym przewozie pomocy humanitarnej;
 6. pojazdami specjalistycznymi używanymi do celów medycznych;
 7. pojazdami specjalistycznymi pomocy drogowej poruszającymi się w promieniu 100 km od swej bazy;
 8. pojazdami poddawanymi próbom drogowym do celów rozwoju technicznego lub w ramach napraw albo konserwacji oraz pojazdami nowymi lub przebudowanymi, które nie zostały jeszcze dopuszczone do ruchu;
 9. pojazdami lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 7,5 tony używanymi do niehandlowego przewozu rzeczy;
 10. pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej – wraz z przyczepą lub naczepą – przekraczającej 2,5 tony, ale nieprzekraczającej 3,5 tony, wykorzystywanymi do przewozu rzeczy, w przypadku gdy przewóz nie ma charakteru zarobkowego i jest wykonywany na potrzeby własne przedsiębiorstwa lub kierowcy, a prowadzenie pojazdu nie stanowi głównego zajęcia osoby prowadzącej pojazd;
 11. pojazdami użytkowymi o statusie pojazdów zabytkowych zgodnie z przepisami państwa członkowskiego, w którym są użytkowane, wykorzystywanymi do niehandlowych przewozów osób lub rzeczy.

Osoba, która chce wykonywać transport poza drogami publicznymi (np. teren prywatnej posesji), pojazdem wyposażonym w tachograf cyfrowy może tego dokonać bez włożenia karty kierowcy w slot tachografu.  Jakby to było takie oczywiste, to nie mielibyśmy problemu z odpowiedzią na pytanie – kiedy kierowca może użyć trybu OUT.

Zgodnie z art. 4 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 561/2006 przewóz drogowy jest to każda podróż, odbywana w całości lub części po drogach publicznych przez pojazd, z ładunkiem lub bez, używanym do przewozu osób lub rzeczy.

Czyli definicja przewozu drogowego włącza w zakres Rozporządzenia (WE) 561/2006 także jazdę poza drogami publicznymi (np. na terenie prywatnym), jeżeli stanowi ona część podróży obejmującej również jazdę po drogach publicznych w ciągu dziennego okresu prowadzenia pojazdu. Definicja ta utrzymuje również puste przejazdy w zakresie rozporządzenia.

 

OUT/poza zakresem nie jest dla kierowców!

Jeśli zacytowałabym tu eksperta, mój głos nie różniłby się od innych podobnych temu artykułów. A zatem sięgam do źródła, czyli do Wytycznych TRACE.  Są to materiały szkoleniowe dla organów kontroli w całej Unii Europejskiej. Myślę, że są więc najbardziej wiarygodnym głosem w sprawie stosowania OUT/poza zakresem.

Wytyczne TRACE doprecyzowują kto może wykonywać przejazdy w trybie OUT/poza zakresem – jeżeli kierowca, w ramach swojego zatrudnienia nie wykonuje nigdy przewozu towarów ani osób, może wykonać przejazd samochodem bez karty kierowcy w trybie OUT!  Dotyczy to przede wszystkim dwóch grup kierowców:

 1. Kierowców zatrudnionych przez wypożyczalnie pojazdów do odbierania i dostarczania pustych pojazdów w ruchu drogowym lub przemieszczania pojazdów między lokalnymi oddziałami przedsiębiorstwa;
 2. Mechaników i techników, którzy mogą odbierać i dostarczać puste pojazdy do celów napraw lub odbierać puste pojazdy do celów corocznych badań technicznych.

Oznacza to że kierowca zatrudniony w przewozie rzeczy lub osób nie może korzystać z trybu OUT!!! Nawet jeśli będzie to wyjazd po zakupy, wyjazd do myjni, podjazd do serwisu czy próby serwisowe, jazda po bazie np. wjazd/zjazd na kanał, obsługa samochodu czy podjazd pod dystrybutor, aby zatankować auto!!!  Takie czynności może wykonywać jedynie pracownik, niebędący kierowcą zatrudnionym w przewozie rzeczy lub osób, np. mechanik.

 

Mity dotyczące OUT

No dobra, a co z wyłączeniem z Rozporządzenia (WE) 561/2006, które brzmi: pojazdami poddawanymi próbom drogowym do celów rozwoju technicznego lub w ramach napraw albo konserwacji oraz pojazdami nowymi lub przebudowanymi, które nie zostały jeszcze dopuszczone do ruchu. Przecież jak krowie na rowie zostało napisane, że poza zakresem rozporządzenia są przejazdy w ramach napraw. Otóż wytyczne TRACE doprecyzowują to w ten sposób: przykładowa typowa czynność objęta powyższym wyłączeniem to jazda wykonywana przez mechanika w celu sprawdzenia efektów naprawy np. układu kierowniczego pojazdu.

Czyli przekładając to na jeszcze prostszy język – kierowca, zatrudniony w przewozie rzeczy lub osób, nie może skorzystać z tego wyłączenia! Może skorzystać z niego jedynie pracownik, niebędący kierowcą zatrudnionym w przewozie rzeczy lub osób, najczęściej mechanik. Wyłączenie to NIE ma zastosowania w przypadku przeprowadzania obowiązkowego badania okresowego pojazdu.

A czy przejazd drogami gruntowymi, prywatnymi, jazda po prywatnym parkingu może się odbywać w trybie OUT/poza zakresem? W przypadku kierowcy NIE! Takie czynności może wykonywać jedynie pracownik, niebędący kierowcą zatrudnionym w przewozie rzeczy lub osób, np. mechanik, pracownik parkingu, pracownik firmy, do której należy parking. Dlaczego? Ponieważ definicja przewozu drogowego włącza w zakres Rozporządzenia (WE) 561/2006 także jazdę poza drogami publicznymi (np. na terenie prywatnym), jeżeli stanowi ona część podróży obejmującej również jazdę po drogach publicznych.

 

Nie próbujcie tego w domu

Większość kierowców będzie zawiedziona. OUT to nie jest opcja ratunkowa, która pozwala ominąć przepisy dotyczące czasu pracy i odpoczynków. W razie jakiekolwiek sytuacji losowej lepiej skorzystać z artykułu 12 Rozporządzenia (WE) 561/2006, niż kombinować z jazdą bez karty. A jeśli do kogoś to nie przemawia, polecam zapoznać się z karami za niedozwolone stosowanie opcji OUT.

 • Dla kierowcy: 1500 zł (mandat).
 • Dla osoby zarządzającej transportem: 1500 zł (decyzja administracyjna).
 • Dla firmy transportowej: 5000 zł (decyzja administracyjna).

= RAZEM 8000 zł.